Základní informace - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II reg. č. CZ.1.06/2.1.00/19.9282

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Základní informace | « Zpět

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II" s alokací 34,6 mil. Kč, který navazuje na již realizovaný projekt "Rozvoj služeb e-Governmentu v Jihočeském kraji", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254 viz http://tck.kraj-jihocesky.cz/?p=p_2

 

Cílem projektu na úrovni kraje je zavedení nových informačních služeb pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací, zaměstnance krajského úřadu a pro členy Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje. Dalším cílem je zajištění moderní, efektivní a bezpečné informační infrastruktury kraje respektujcíí existující nebo připravovanou legislativu v oblasti bezpečnosti.